YFM1005850 Vevbart stödhjul med 50mm snabbfäste
Underlättar hantering av vagn
Passar vagnar med 50mm dragstång