YFM1005860 Vevbart stödhjul med 60mm snabbfäste
Underlättar hantering av vagn
Passar vagnar med 60mm dragstång