YFM70095 Lyftbrytare
Rekommenderas vid körning av snöblad
Förhindrar slitage på vinschvajer genom att bryta lyfthöjden,  vajern går inte stumt in i vinschtrumman och det minimerar risken att vajern går av.
Förhindrar överbelastning på pakethållaren när snöbladet körs i ändlägena

Vikt: 0,5 kg