YFM1005870 Vevbart stödhjul med 70mm snabbfäste
Underlättar hantering av vagn
Passar vagnar med 70mm dragstång